Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ROMOTOP-Krbová vložka na dřevo s teplovodním výměníkem KV 025 W 01 BD
Kód výrobku SVT4041
Typ výrobku KV 025 W 01 BD
Obrázek výrobku kv_025w01_plamen_big_1.jpg
Stručný popis výrobku Krbová vložka sloužící k vytápění obytných a společenských místností teplovodní soustavou s možností zadního přikládání. Teplovodní výkon 7,3 kW.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo E-30-00534-13
Datum vystavení certifikátu shody 15.08.2013
Prohlášení o shodě číslo CPR_025W01BD_15_08_2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.08.2013
Technologie
Parametry
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy ()
typ zdroje uzavřená krbová vložka s teplovodním výměníkem
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 1256x820x415 [mm]
hmotnost 300 [kg]
předepsané palivo dřevo
jmenovitý tepelný výkon 11.5 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 12.85 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu 89.54 [%]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu CO 796 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu TOC 44 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu TZL 22 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon 0 [kW]
účinnost při nejnižším částečném výkonu 0 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 0
minimální objem akumulačního zásobníku 400
průměrná spotřeba paliva 3.005 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 1 [h]
objem vodní náplně 50 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 0
maximální elektrický příkon 0 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 0 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 3/4"
maximální provozní přetlak 0.2 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 180 [mm]
minimální provozní tah komína 12 [Pa]
hladina akustického výkonu LW 0 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce ROMOTOP spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Romotop
Právní forma s.r.o.
47678186
Email projekt@romotop.cz
Web www.romotop.cz
Telefon +420734766259
Fax +420556770912
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Komenského
čp. 325
Obec Suchdol nad Odrou
PSČ 742 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne