Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku EKO-STZ P
Kód výrobku SVT4046
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku rez_eko_stz_p_s_popisem.jpg
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití jako venkovní izolace stěn budov.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-010029271
Datum vystavení certifikátu shody 27.06.2013
Prohlášení o shodě číslo Prohlášení o vlastnostech č.1
Datum vystavení prohlášení o shodě 27.08.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_eko_stz_p.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě ce_pov_2013_1_eko_stz_p_revize_2_podepsany.pdf
Výrobci
Výrobce COLORLAK, a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení COLORLAK
Právní forma a.s.
49444964
Email chaloupka@colorlak.cz
Web www.colorlak.cz
Telefon +420572527167
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tovární
čp. 1076
Obec Staré Město
PSČ 686 03
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne