Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné vchodové dveře IV78 s trojsklem (TGI), s kazetou 40mm
Kód výrobku SVT4052
Typ výrobku IV78
Obrázek výrobku iv78_dvere_obrazek.jpg
Stručný popis výrobku Dřevěné vchodové dveře IV78, třívrstvý lepený dřevěný hranol, hliníkový práh s přerušením tepelného mostu, tříbodový bezpečnostní zámek, celoobvodové těsnění v drážce křídla, v rozích pevně spojené, trvale pružné. Vchodové dveře zasklené izolačním trojsklem s teplým distančním rámečkem TGI, nebo plné s kazetou tl. 40mm.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-010026996
Datum vystavení certifikátu shody 03.09.2010
Prohlášení o shodě číslo 19/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Dveře – s průhlednou nebo neprůhlednou výplní jsou určené pro průchod pěších osob, oddělují vnější klima od vnitřního klimatu budovy, uzavírající průchodní otvory ve vnějších a případně vnitřních stěnách.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1000x2180 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 78 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) iv78_dvere_okotovany_rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.29 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
261504_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_iv78_dvere_trojsklo_tgi_kazeta_40mm.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 6A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 CE2400
Výrobci
Výrobce WINDOW HOLDING a.s., VEKRA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Window Holding
Právní forma a.s.
28436024
Email jiri.korbelar@windowholding.cz
Web www.windowholding.cz
Telefon +420 234 001258
Fax +420 234 001 601
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hlavní
čp. 456
Obec Lázně Toušeň
PSČ 250 89
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne