Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Platinium
Kód výrobku SVT4082
Typ výrobku Plat
Obrázek výrobku platinium.pdf
Stručný popis výrobku Revoluční, první na trhu profil zaoblený na interiérové straně, chráněný v EU jako Vzor společenství, autorský projekt společnosti OKNOPLAST
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 181 6038531-1-3
Datum vystavení certifikátu shody 11.09.2012
Prohlášení o shodě číslo 1/P70P/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Objekty bytové výstavby a služeb, v souladu s lokalitou výstavby a profilem požadovaných vlastností.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 70 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) platinium.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_platinium.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce Oknoplast Sp. z o.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Oknoplast Sp. z o.o.
Právní forma s.r.o.
350661450
Email j.koudela@oknoplast.com
Web www.oknoplast.cz
Telefon +421 917 989 310
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ochmanów
čp. 117
Obec Podłęże
PSČ 32003
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne