Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax DF 200 20
Kód výrobku SVT4099
Typ výrobku Thermomax DF 200 20
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax DF 200 20
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CZ041301
Datum vystavení certifikátu shody 02.04.2013
Prohlášení o shodě číslo CZ041301
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.04.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 2031x1418x143 [mm]
hmotnost 57.1 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.880 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.155 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 20 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.766 [-]
účinnost kolektoru 0.690 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1454 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.51 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0063 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 130 [°C]
klidová teplota 282 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem 4.2 [l]
doporučený objemový průtok 60 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.3 [MPa]
pohltivost absorbéru α 95 [-]
emisivita absorbéru ε 5 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 65 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) přímý průtok kapaliny
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Brilon a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Brilon
Právní forma a.s.
27938531
Email info@brilon.cz
Web www.brilon.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bretaňská
čp. 118
Obec Nový Vestec
PSČ 250 75
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne