Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Aquador Blok 717 L
Kód výrobku SVT4103
Typ výrobku Blok 717L
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Sálavý spalovací stacionární zdroj, určený pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo E-30-00528-13
Datum vystavení certifikátu shody 31.07.2013
Prohlášení o shodě číslo POV-0002/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.08.2013
Technologie
Parametry
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy ()
typ zdroje uzavřená krbová vložka s teplovodním výměníkem
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 1143x700x480 [mm]
hmotnost 231 [kg]
předepsané palivo Dřevo
jmenovitý tepelný výkon 17 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 6.29 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu 82.55 [%]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu CO 1089 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu TZL 27 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon 0 [kW]
účinnost při nejnižším částečném výkonu 0 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 3
minimální objem akumulačního zásobníku 935
průměrná spotřeba paliva 4.9 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 1 [h]
objem vodní náplně 35 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) x
maximální elektrický příkon 0 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 0 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 1"/1"
maximální provozní přetlak 0.25 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 200 [mm]
minimální provozní tah komína 12 [Pa]
hladina akustického výkonu LW 0 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce Banador, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Banador, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
26926181
Email katerina.cechmankova@banador.cz
Web www.banador.cz
Telefon +420 530 332 222
Fax +420 546 211 338
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Blanenská
čp. 1276
Obec Kuřim
PSČ 664 34
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne