Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové dveře zdvižně posuvné MB 77
Kód výrobku SVT4148
Typ výrobku Hliníkové dveře zdvižně posuvné MB 77
Obrázek výrobku mb_77.pdf
Stručný popis výrobku Hliníkové dveře zdvižně posuvné MB 77
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-011-13/Z
Datum vystavení certifikátu shody 21.02.2013
Prohlášení o shodě číslo 1390-CPD-011-13/Z
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Hliníkové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na oheň a požární odolnost. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2400x2500 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 77 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) itt_csi_77st_hi_rezy.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.8 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
279645_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_hs_mb_77.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2/B2
Výrobci
Výrobce PKS okna a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PKS okna a.s.
Právní forma a.s.
65276507
Email zelezna@pks.cz
Web www.pksokna.cz
Telefon +420 566 697 111
Fax +420 566 697 392
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Brněnská
čp. 126/38
Obec Žďár nad Sázavou
PSČ 591 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne