Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vakuový trubicový solární kolektor Apricus AP
Kód výrobku SVT415
Typ výrobku Apricus AP-30
Obrázek výrobku kolektor_30t.png
Stručný popis výrobku Vakuový trubicový solární kolektor Apricus AP určený pro celoroční ohřev TUV, vytápění bazénů a přitápění
Dovozce TUBOSOL, s.r.o.
Web www.tubosol.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 783501702/2013
Datum vystavení certifikátu shody 15.07.2013
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.07.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 2005x136x2196 [mm]
hmotnost 95 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 4.4 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.83 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 30 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.687 [-]
účinnost kolektoru 0.584 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1788 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.505 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0111 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 150 [°C]
klidová teplota 219 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.8 [MPa]
vodní objem 0.79 [l]
doporučený objemový průtok 180 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 58 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) válcový
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce TUBOSOL, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TUBOSOL
Právní forma s.r.o.
29376343
Email moravcikjan@tubosol.cz
Web www.tubosol.cz
Telefon +420 777 001 191
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 712
Obec Uherské Hradiště
PSČ 68601
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne