Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor IVAR.SOLAR ARIS 2004H
Kód výrobku SVT4151
Typ výrobku ARIS 2004H
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plochý solární kolektor
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00219-12
Datum vystavení certifikátu shody 30.04.0000
Prohlášení o shodě číslo B-30-00219-12
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.06.2012
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2029x1030x92 [mm]
hmotnost 42 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.09 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.92 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.759 [-]
účinnost kolektoru 0.63 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1210 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.038 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.042 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 137 [°C]
klidová teplota 175 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 10 [MPa]
vodní objem [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce IVAR CS spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení IVAR CS spol.
Právní forma s.r.o.
45276935
Email kucera@ivarcs.cz
Web www.ivarcs.cz
Telefon +420 315 785 211
Fax +420 315 785 213
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vaníčkova
čp. 5
Obec Praha 6
PSČ 160 17
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne