Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku KABE THERM/LAMITHERM
Kód výrobku SVT417
Typ výrobku Zateplení vnějších stěn
Obrázek výrobku 2160_snimek_053.jpg
Stručný popis výrobku venkovní tepelně izolační kompozitní systém s omítkou z polystyrénu pro použití jako venkovní izolace stěn budov
Dovozce DOVA, a.s.
Web www.dovaas.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo SK04-ZSV-0663, C04/08/0073/2101/CB
Datum vystavení certifikátu shody 08.10.2008
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 09.05.2007
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt_417_technicke_parametry_etics_lamitherm_final_v_1_1.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 417.pdf
Výrobci
Výrobce DOVA a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DOVA
Právní forma a.s.
41034554
Email ales.navratil@dovaas.cz
Web www.kabefarben.cz
Telefon +420 777 765 605
Fax +420 558 671 081
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kirilovova
čp. 115
Obec Paskov
PSČ 739 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: