Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku BSK PRO 8 - solární kolektor fototemický
Kód výrobku SVT420
Typ výrobku BSK PRO 8
Obrázek výrobku bsd_pro_obr.jpg
Stručný popis výrobku solární kolektor fototermický velkoplošný s integrovaným oplechováním pro integraci do střešního pláště
Dovozce Bramac střešní systémy s.r.o.
Web www.bramac.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5a/2012/0092
Datum vystavení certifikátu shody 05.03.2012
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.03.2012
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2380.4350.110 [mm]
hmotnost 220 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 8.2 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 7.5 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.824 [-]
účinnost kolektoru 0.697 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 5224 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.8 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.015 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 140 [°C]
klidová teplota 200 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1.0 [MPa]
vodní objem 2.1 [l]
doporučený objemový průtok 150 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.3 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce BRAMAC střešní systémy spol. s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Bramac střešní systémy
Právní forma s.r.o.
15052346
Email solar.cz@bramac.com
Web www.bramac.com
Telefon +420 724 681 509
Fax +420 283 891 536
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kolbenova
čp. 5a
Obec Praha 9
PSČ 190 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne