Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku BSK nadstřešní vertikální - solární kolektor fototermický
Kód výrobku SVT422
Typ výrobku BSK nadstřešní vertikální
Obrázek výrobku bsk_nadstresni_foto.jpg
Stručný popis výrobku solární kolektor fototermický plochý pro montáž nad krytinu nebo na ploché střechy nebo jako samostatně stojící
Dovozce Bramac střešní systémy s.r.o.
Web www.bramac.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5a/2011/0166
Datum vystavení certifikátu shody 01.04.2011
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.06.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1170.2178.105 [mm]
hmotnost 41 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.55 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.34 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.793 [-]
účinnost kolektoru 0.677 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1585 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.56 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.010 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 140 [°C]
klidová teplota 200 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1.0 [MPa]
vodní objem 1.57 [l]
doporučený objemový průtok 300 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.3 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce OKNOTHERM spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Bramac střešní systémy
Právní forma s.r.o.
15052346
Email solar.cz@bramac.com
Web www.bramac.com
Telefon +420 724 681 509
Fax +420 283 891 536
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kolbenova
čp. 5a
Obec Praha 9
PSČ 190 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne