Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku BauderPIR FA
Kód výrobku SVT4259
Typ výrobku Polyuretanová tepelná izolace
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Polyuretanová tepelná izolace plochých střech
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 10-032410
Datum vystavení certifikátu shody 08.11.2013
Prohlášení o shodě číslo 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.11.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Plochá střecha
materiál výrobku tvrdá polyuretanová pěna
materiál výrobku v případě volby ostatní PIR
minimální tloušťka izolantu 60 [mm]
maximální tloušťka izolantu 240 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.022 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.022 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 150 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1480 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Bauder,s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Bauder,s.r.o.
Právní forma s.r.o.
62622439
Email hubert.ertelt@bauder.cz
Web www.bauder.cz
Telefon +420 777 266 097
Fax +420 272 765 957
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chodovská
čp. 3
Obec Praha-Michle
PSČ 141 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne