Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Polyuretanová tvrdá pěna PUR/PIR
Kód výrobku SVT4263
Typ výrobku LINITHERM PAL
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku PUR/PIR tvrdá pěna
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 74/01/2013,236/01/2013,239/01/2013,363/01/2013,364/01/2013,365/01/2013,366/01/2013,3673/01/2013,368/01/2013,369/01/2013,
Datum vystavení certifikátu shody 01.01.2013
Prohlášení o shodě číslo 001-LICPR-130701,002-LICPR-130701,003-LICPR-130701,001-LICPR-130701,003-LICPR-130701,004-LICPR-130701,005-LICPR-130701,006-LICPR-130701,007-LICPR-130701,008-LICPR-130701,009-LICPR-130701,010-LICPR-130701,011-LICPR-130701,012-LICPR-130701,014-LICPR-130701,
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace budov
materiál výrobku tvrdá polyuretanová pěna
materiál výrobku v případě volby ostatní PUR/PIR
minimální tloušťka izolantu 10 [mm]
maximální tloušťka izolantu 240 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.023 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.023 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1500 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E podle EN 13501-1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1400 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce LINZMEIER BAUELEMENTE
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení LINZMEIER BAUELEMENTE
Právní forma s.r.o.
650016
Email Bronislav.Pavlovsky@Linitherm.com
Web www.Linzmeier.de
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Industriestrasse
čp. 21
Obec Riedlingen
PSČ 884 99
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne