Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Větrací rekuperační jednotka
Kód výrobku SVT427
Typ výrobku Renovent Excellent 400
Obrázek výrobku renovent_excellent_storc.jpg
Stručný popis výrobku Větrací jednotka s rekuperací odpadního tepla
Dovozce ŠTORC TZB s.r.o.
Web www.storc.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 179381-EMC2
Datum vystavení certifikátu shody 12.12.2012
Prohlášení o shodě číslo TNO-060-DTM-2013-01161
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.05.2013
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla deskový protiproudý
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 564x675x765 [mm]
hmotnost 38 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 85.2 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 86,6
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC s vyváženou regulací průtoku vzduchu
příkon jednotky při provozu 18 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 2 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů char_ventilator_renovent_excellent_400.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů char_ventilator_renovent_excellent_400.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 46.5 [dB(A)]
třída filtrace G4 s možností rozšíření na F7
Výrobci
Výrobce ŠTORC TZB s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ŠTORC TZB s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27634264
Email storc@storc.cz
Web www.storc.cz
Telefon +420 317 724 910
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Villaniho
čp. 2155
Obec Benešov
PSČ 256 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Z-51-3-271 Vydal: DIBT, Kolonnenstrasse 30, D-10829 Brlin
Vydal: Passive House Institute, 64283 Darmstadt, Germany