Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover DOMO
Kód výrobku SVT428
Typ výrobku Tepelně izolační materiál
Obrázek výrobku domo.jpg
Stručný popis výrobku Role ze skelných vláken. Používají se zejména jako tepelně-izolační vrstva stropů půd. Vyrábí se v tloušťkách d=50-200 mm.
Dovozce Saint-Gobain Construction Product CZ a.s.
Web www.isover.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1486-CPD-0253 a 1486-CPD-0254
Datum vystavení certifikátu shody 18.01.2010
Prohlášení o shodě číslo nemá číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě 19.01.2010
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelně-izolační vrstva stropů půd
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 428.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne