Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover EPS 70F
Kód výrobku SVT434
Typ výrobku Tepelně izolační materiál
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Tepelně izolační desky se sníženou hořlavostí pro fasádní zateplovací systémy (ETICS)
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo pouze ITT 1390-CPD-0314c/13/P
Datum vystavení certifikátu shody 13.03.2013
Prohlášení o shodě číslo nemá číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.04.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití fasádní zateplovací systémy (ETICS)
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 10 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 30 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1270 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ano | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano