Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover EPS 70F
Kód výrobku SVT434
Typ výrobku Tepelně izolační materiál
Obrázek výrobku isover_eps_70f.jpg
Stručný popis výrobku Tepelně izolační desky se sníženou hořlavostí pro fasádní zateplovací systémy (ETICS)
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo pouze ITT 1390-CPD-0314c/13/P
Datum vystavení certifikátu shody 13.03.2013
Prohlášení o shodě číslo nemá číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.04.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití fasádní zateplovací systémy (ETICS)
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 10 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 30 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1270 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ano | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 434.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email katerina.zavodnikova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano