Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover EPS Sokl 3000
Kód výrobku SVT438
Typ výrobku Tepelně izolační materiál
Obrázek výrobku sokl3000_m.jpg
Stručný popis výrobku Soklové izolační desky s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí, zejména soklů nad terénem, balkony, terasami apod. Oboustranná vaflová struktura pro vysokou přidržnost lepidel a tmelů. Maximální hloubka použití pod terénem 3 m. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách (max. 200 mm).
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Pouze ITT č. 1020-CPD-050019828
Datum vystavení certifikátu shody 26.04.2013
Prohlášení o shodě číslo nemá číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě 26.04.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití EPS s nízkou nasákavostí pro spodní stavbu do hloubky max. 3m
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 160 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 40 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1270 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 438.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne