Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Winergetic Premium Passive
Kód výrobku SVT4389
Typ výrobku WPP
Obrázek výrobku 3553_winergetic_premium_passive_sienapl_small.jpg
Stručný popis výrobku Autorské řešení OKNOPLAST s chráněným tvarem křídla a speciálně pro OKNOPLAST navrženým rámem s přidaným žebrováním na upevnění okenních pantů. 7komorový profil třídy A. Moderní tepelné zesílení profilu SpaceBlock projektované OKNOPLASTem. Tento inovační systém se skládá ze dvou tepelných izolací – v rámu použité izolace provedené z aerogelu, a z polyuretanové pěny (PUR) použité v křídle.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 181 6038531-1-3
Datum vystavení certifikátu shody 11.09.2012
Prohlášení o shodě číslo 1/S82Passive/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 16.09.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Objekty bytové výstavby a služeb, v souladu s lokalitou výstavby a profilem požadovaných vlastností.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 82 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) wp_rez.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.96 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_wpp.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce Oknoplast Sp. z o.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Oknoplast Sp. z o.o.
Právní forma s.r.o.
350661450
Email j.koudela@oknoplast.com
Web www.oknoplast.cz
Telefon +421 917 989 310
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ochmanów
čp. 117
Obec Podłęże
PSČ 32003
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne