Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover GreyWall
Kód výrobku SVT439
Typ výrobku Tepelně izolační materiál
Obrázek výrobku isover_eps_greywall.jpg
Stručný popis výrobku Izolační desky Isover EPS GreyWall jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Desky se používají jak pro rekonstrukce tak pro novostavby, kde při minimální tloušťce dosahují vysoký izolační účinek. Jsou určeny pro trvalé zatížení v tlaku max. 1200 kg/m2 při deformaci < 2%
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Pouze ITT č. 1390-CPD-0309a/13/P
Datum vystavení certifikátu shody 18.04.2013
Prohlášení o shodě číslo nemá číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.04.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití EPS grafitové desky pro ETICS
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 300 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.032 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 30 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1270 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ano | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 439.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano