Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku BOLIX HD - Kontaktní zateplovací systém ETICS s polystyrénem
Kód výrobku SVT4405
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku letak_bolix_hd.pdf
Stručný popis výrobku Extrémně odolný vnější kompozitní kontaktní zateplovací systém ETICS s použitím polystyrénu EPS s omítkou a lepidlem a stěrkovací hmotou BOLIX.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo ETA-13/0806
Datum vystavení certifikátu shody 18.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 15/EC/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
bolix_hd_technicke_parametry_etics_final_v1_1.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce BOLIX S.A.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BOLIX S.A.
Právní forma zahraniční subjekt
015433210
Email servis@bolix.cz
Web www.bolix.cz
Telefon +421 911 856 104
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Stolarska
čp. 8
Obec Zywiec
PSČ
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne