Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna a balkonové dveře, systém Salamander BluEvolution 92mm BE1
Kód výrobku SVT4490
Typ výrobku BE 1
Obrázek výrobku be1.png
Stručný popis výrobku plastove okno a balkonove dvere s profilu BluEvolution 92mm
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0162-11/Z
Datum vystavení certifikátu shody 06.06.2011
Prohlášení o shodě číslo BE1-OBWS–2016
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.07.2016
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky reakce na ohen a požarní odolnost
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1,23x1,48 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) alsecco_premium_be1.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.0 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_zelena_usporam_be1.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 -
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce ZPHU "ALSECCO" SP. O.O.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ZPHU "ALSECCO" SP. O.O.
Právní forma zahraniční subjekt
531212343
Email magdalena.gaida@alsecco.net.pl
Web www.alsecco.net.pl/
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Karpacka
čp. 6
Obec Nysa 48-300
PSČ
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne