Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku IKO enertherm BGF
Kód výrobku SVT4599
Typ výrobku izolační deska použitelná k zateplení plochých střech
Obrázek výrobku enertherm_bgf.jpg
Stručný popis výrobku IKO enertherm BGF je tepelně izolační deska s jádrem z tuhé polyizokyanurátové pěny zcela bez CFC, HCFC a organofluorových sloučenin. Deska je z obou stran pokryta parozábranou ze skelné tkaniny v asfaltovém polypropylenu bez písku a mastku.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 0001
Datum vystavení certifikátu shody 01.02.2010
Prohlášení o shodě číslo 0001
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.02.2010
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Úspora energie na vytápění v obytných domech
materiál výrobku ostatní
materiál výrobku v případě volby ostatní polyizokyanurátové pěna
minimální tloušťka izolantu 30 [mm]
maximální tloušťka izolantu 100 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.028 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 60 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 třída F
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce IKO Enertherm
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení IKO
Právní forma s.r.o.
63993023
Email jana.bernardova@iko.cz
Web www.iko.cz
Telefon +420 283 893 660
Fax +420 283 891 782
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pod Pekárnami
čp. 157/3
Obec Praha
PSČ 19000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne