Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Litinový pyrolitický kotel na kusové dřevo
Kód výrobku SVT4612
Typ výrobku Hefaistos P1 E 3 články
Obrázek výrobku hefaistos_p1.jpg
Stručný popis výrobku Tříčlánková velikost kotle Hefaistos P1 je vhodná pro vytápění rodinných domků. Větší velikosti kotle vyhovují požadavkům obchodů, škol, rekreačních zařízení, chat apod. Kotel je vyráběn jako teplovodní s nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem do 400 kPa (4 bar). Jedná se o elektronickou verzi kotle.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00446-12
Datum vystavení certifikátu shody 15.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 3320101
Datum vystavení prohlášení o shodě 08.08.2013
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 1690x830x1170 [mm]
hmotnost 584 [kg]
předepsané palivo dřevo
jmenovitý tepelný výkon 30 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 35 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 85.6 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 939 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 38 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 23 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 30 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 85.6 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 1650 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 1650 [l]
průměrná spotřeba paliva 8 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 3 [h]
objem vodní náplně 52.9 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1, 230, 50
maximální elektrický příkon 180 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 180 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 6/4 "
maximální provozní přetlak 0.4 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 25 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 65 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce VIADRUS a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VIADRUS
Právní forma a.s.
29400082
Email lligocki@viadrus.cz
Web www.viadrus.cz
Telefon +420 596 083 050
Fax +420 596 082 822
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bezručova
čp. 300
Obec Bohumín
PSČ 735 81
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne