Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku solární vakuový kolektor
Kód výrobku SVT462
Typ výrobku vakuový trubicový HEAT PIPE
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku vakuový trubicový kolektor HEAT PIPE
Dovozce TEMPNER SOLAR SYSTEMS s.r.o.
Web www.tempner.eu
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S 1655R
Datum vystavení certifikátu shody 11.07.2011
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.03.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 2030x1690x180 [mm]
hmotnost 72 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 3.43 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.89 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 20 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.668 [-]
účinnost kolektoru 0.564 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1148 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.894 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0039 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 140 [°C]
klidová teplota 239 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.9 [MPa]
vodní objem 2 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.6 [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 58 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Tempner Solar Systems s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TEMPNER SOLAR SYSTEMS s.r.o.
Právní forma s.r.o.
28654765
Email obchod@tempner.eu
Web www.tempner.eu
Telefon +420 777 774 750
Fax +420 571 431 172
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Liptál
čp. 472
Obec Liptál
PSČ 756 31
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne