Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku solární vakuový kolektor
Kód výrobku SVT462
Typ výrobku vakuový trubicový HEAT PIPE
Obrázek výrobku wt_b58.jpg
Stručný popis výrobku vakuový trubicový kolektor HEAT PIPE
Dovozce TEMPNER SOLAR SYSTEMS s.r.o.
Web www.tempner.eu
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S 1655R
Datum vystavení certifikátu shody 11.07.2011
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.03.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 2030x1690x180 [mm]
hmotnost 72 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 3.43 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.89 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 20 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.668 [-]
účinnost kolektoru 0.564 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1148 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.894 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0039 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 140 [°C]
klidová teplota 239 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.9 [MPa]
vodní objem 2 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.6 [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 58 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Tempner Solar Systems s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TEMPNER SOLAR SYSTEMS s.r.o.
Právní forma s.r.o.
28654765
Email obchod@tempner.eu
Web www.tempner.eu
Telefon +420 777 774 750
Fax +420 571 431 172
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Liptál
čp. 472
Obec Liptál
PSČ 756 31
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne