Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Extrudovaný polystyren Synthos XPS Prime (G)
Kód výrobku SVT4668
Typ výrobku 25 IR
Obrázek výrobku img_20131004_01137.jpg
Stručný popis výrobku extrudovaný polystyren ve trvaru desek
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390 –CPR-0419/14/P-2015a
Datum vystavení certifikátu shody 11.05.2015
Prohlášení o shodě číslo SK/P25/2015/01
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2015
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití beton nebo zděný podklad
materiál výrobku extrudovaný polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 30 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 0 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 0 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 2015_10_15_declaration_xps_prime_25_ir_cz_compressed.pdf
Výrobci
Výrobce Synthos a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Synthos a.s.
Právní forma a.s.
28226313
Email otmar.vasatko@synthosgroup.com
Web www.synthosxps.com
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice O. Wichterleho
čp. 810
Obec Kralupy nad Vltavou
PSČ 278 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne