Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Extrudovaný polystyren Synthos XPS Prime (G)
Kód výrobku SVT4668
Typ výrobku 25 IR
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku extrudovaný polystyren ve trvaru desek
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390 –CPR-0419/14/P-2015a
Datum vystavení certifikátu shody 11.05.2015
Prohlášení o shodě číslo SK/P25/2015/01
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2015
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití beton nebo zděný podklad
materiál výrobku extrudovaný polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 30 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.033 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 0 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 0 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Synthos a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Synthos a.s.
Právní forma a.s.
28226313
Email otmar.vasatko@synthosgroup.com
Web www.synthosxps.com
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice O. Wichterleho
čp. 810
Obec Kralupy nad Vltavou
PSČ 278 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne