Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Větrací jednotka s rekuperací tepla
Kód výrobku SVT4671
Typ výrobku EHR 225 Ekonovent
Obrázek výrobku ehr225hlavni.jpg
Stručný popis výrobku Větrací jednotka pro řízené větrání rodinných domů. Plná elektronická regulace umožňuje přizpůsobení výkonu přesně požadavkům objektu. Jednotka je vybavena protiproudým výměníkem s vysokou účinností zpětného získávání tepla (92%). Jednotka je určena pro trvalý provoz.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5/2010/0305
Datum vystavení certifikátu shody 05.08.2010
Prohlášení o shodě číslo 00
Datum vystavení prohlášení o shodě 26.11.2012
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudý
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 877x745x470 [mm]
hmotnost 41 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 85 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 85
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC (digitální)
příkon jednotky při provozu 97 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 20 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů technical_datas_initia_225.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů technical_datas_initia_225.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 45.3 [dB(A)]
třída filtrace M5
Výrobci
Výrobce ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ELEKTRODESIGN ventilátory
Právní forma s.r.o.
24828122
Email elektrodesign@elektrodesign.cz
Web www.elektrodesign.cz
Telefon +420 326 909 010
Fax +420 326 909 090
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Boleslavova
čp. 15
Obec Praha 4
PSČ 140 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne