Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Automatický kotel na dřevní pelety WOODPELL 7 čl.
Kód výrobku SVT4676
Typ výrobku WOODPELL (7 článků)
Obrázek výrobku woodpell_puma.jpg
Stručný popis výrobku 7-článkové provedení kotle Woodpell je určeno především pro vytápění rodinných domků, chat, malých provozoven, menších rekreačních zařízení, apod.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00723-12
Datum vystavení certifikátu shody 30.11.2012
Prohlášení o shodě číslo 3360101
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.09.2013
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1050x550x1260 [mm]
hmotnost 433 [kg]
předepsané palivo dřevěné pelety
jmenovitý tepelný výkon 25 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 28.9 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 86.5 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 237 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 4 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 13 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 7.8 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 86.0 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 340 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 7 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 18 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 500 [l]
průměrná spotřeba paliva 6.29 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 72 [h]
objem vodní náplně 50.3 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1, 230, 50
maximální elektrický příkon 39 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 39 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky 2"
maximální provozní přetlak 0.4 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 20 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 65 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce VIADRUS a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VIADRUS
Právní forma a.s.
29400082
Email lligocki@viadrus.cz
Web www.viadrus.cz
Telefon +420 596 083 050
Fax +420 596 082 822
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bezručova
čp. 300
Obec Bohumín
PSČ 735 81
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne