Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Bauder PIR SWE
Kód výrobku SVT4711
Typ výrobku Polyuretanová tepelná izolace
Obrázek výrobku sd_prod_swe_02.jpg
Stručný popis výrobku Zvukově a tepelně-izolační prvek pro šikmé střechy k přímé pokládce na krokve nebo dřevěné bednění. Tepelně izolační deska BauderPIR 0,022 W.m-1.K-1, zvukově izolační deska 0,035 W.m-1.K-1.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 010-032410
Datum vystavení certifikátu shody 08.11.2013
Prohlášení o shodě číslo 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.11.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály (mimo ETICS) ()
určené použití Střecha
materiál výrobku PIR
skladba (včetně tlouštěk jednotlivých vrstev systému) Tepelně izolační deska BauderPIR 0,022 W.m-1.K-1, tloušťka 80-140 mm. Zvukově izolační deska 0,035 W.m-1.K-1, tloušťka 40 mm.
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.022 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.022 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu µ 150
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS; dle ČSN 73 0863 0 mm.min-1
měrná tepelná kapacita; dle ČSN 73 0540 1400
prohlášení o vlastnostech/shodě 282847_4711.png
Výrobci
Výrobce Bauder,s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Bauder,s.r.o.
Právní forma s.r.o.
62622439
Email hubert.ertelt@bauder.cz
Web www.bauder.cz
Telefon +420 777 266 097
Fax +420 272 765 957
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chodovská
čp. 3
Obec Praha-Michle
PSČ 141 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne