Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor trubicový kolektor
Kód výrobku SVT4721
Typ výrobku OPC 10
Obrázek výrobku 22.jpg
Stručný popis výrobku Kolektor byl vyvinut a je vyráběn ve Švýcarsku, vyniká vysokým výkonem a kvalitou, má optimální poměr cena – výkon. Díky jednoduchému principu fungování klade minimální nároky na technické poradenství, je obzvlášť vhodný pro jednoduchá a standardní zařízení. Parabolická odrazová plocha zaručuje mimořádný energetický zisk, je optimalizována pro zisk energie z difúzního záření. Kolektor pracuje s nižší stagnační teplotou, takže se nerozkládá nemrznoucí směs. Kolektory mají paralelní hydrauliku a na střeše se připojují z jedné strany.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S411R
Datum vystavení certifikátu shody 29.03.2011
Prohlášení o shodě číslo Ujištění dodavatele o Prohlášení o shodě
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.08.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 850x1700x97 [mm]
hmotnost 33 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 1.445 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.143 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 10 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.756 [-]
účinnost kolektoru 0.678 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 813 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.41 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0029 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 323 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem 1.4 [l]
doporučený objemový průtok 45 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.2 [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 47 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) přímý průtok kapaliny
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) válcový
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) 80 [mm]
Výrobci
Výrobce AMK-COLLECTRA AG
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TAUSH, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29212758
Email info@taush.cz
Web www.taush.cz
Telefon +420 605 769 836
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nábřežní
čp. 475
Obec Veverská Bítýška
PSČ 664 71
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne