Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Bauder PIR AZS
Kód výrobku SVT4753
Typ výrobku Polyuretanová tepelná izolace
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Nadkrokevní polyuretanová izolace PIR pro sanace střech
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 10-032410
Datum vystavení certifikátu shody 08.11.2013
Prohlášení o shodě číslo 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.11.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Střecha
materiál výrobku tvrdá polyuretanová pěna
materiál výrobku v případě volby ostatní PIR
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 50 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.027 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.027 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 150 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1400 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Bauder,s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Bauder,s.r.o.
Právní forma s.r.o.
62622439
Email hubert.ertelt@bauder.cz
Web www.bauder.cz
Telefon +420 777 266 097
Fax +420 272 765 957
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chodovská
čp. 3
Obec Praha-Michle
PSČ 141 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne