Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Automatický kotel na spalování dřevních pelet VIADRUS HERCULES Green Eco Therm 32J
Kód výrobku SVT4771
Typ výrobku VIADRUS HERCULES Green Eco Therm 32J (7 článků)
Obrázek výrobku hercules_get.jpg
Stručný popis výrobku Verze kotle HERCULES Green Eco Therm 32J je určena především pro vytápění rodinných domků, chat, malých provozoven, menších rekreačních zařízení, apod.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00443-12
Datum vystavení certifikátu shody 10.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 3480101
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.09.2013
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 1050X550X1527 [mm]
hmotnost 377 [kg]
předepsané palivo dřevní pelety
jmenovitý tepelný výkon 32 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 36.7 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 87.3 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 148 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 2 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 23 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 9.6 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 85.1 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 251 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 4 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 18 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 640 [l]
průměrná spotřeba paliva 8 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 10.6 [h]
objem vodní náplně 50.3 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1, 230, 50
maximální elektrický příkon 1200 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 100 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky 6/4 "
maximální provozní přetlak 0.4 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 25 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 65 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce VIADRUS a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VIADRUS
Právní forma a.s.
29400082
Email lligocki@viadrus.cz
Web www.viadrus.cz
Telefon +420 596 083 050
Fax +420 596 082 822
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bezručova
čp. 300
Obec Bohumín
PSČ 735 81
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne