Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vchodové dveře VEKA 70
Kód výrobku SVT4785
Typ výrobku VEKA 70
Obrázek výrobku obr_vpo_klasik_ddvere.jpg
Stručný popis výrobku Plastové vchodové dveře z německého profilového systému SOFTLINE 70 AD, se základní stavební hloubkou 70mm, hliníkový práh 20mm vysoký s přerušením tepelného mostu, bezpečnostní tříbodová rozvora zámku. Barevné provedení bílá, bílá-jednostranné a oboustranná barva nebo imitace dřeva. Vchodové dveře zasklené, plnou izolační deskou tl. 24mm, 40mm dvojsklem nebo trojsklem
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo ZSTV-U-002-14
Datum vystavení certifikátu shody 27.01.2014
Prohlášení o shodě číslo 2014-002
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.05.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Pro uzavírání ve vnějších nebo vnitřních stěnách, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1100x2200 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 70 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_vpo_klasik_ddvere.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.6 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt4785_veka_70_vchodove_dvere.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 třída E
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 3A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce VPO Protivanov
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VPO Protivanov
Právní forma a.s.
29001765
Email info@vpo.cz
Web www.vpo.cz
Telefon +420 582 399 136
Fax +420 582 399 122
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Boskovická
čp. 250
Obec Prostějov
PSČ 798 48
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne