Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové vchodové dveře Kawneer 72
Kód výrobku SVT4788
Typ výrobku hliníkové vchodové dveře Kawneer 72
Obrázek výrobku obr.jpg
Stručný popis výrobku Hliníkové dveře (konstrukce s průhlednou, průsvitnou nebo plnou výplní) určené pro uzavírání ve vnějších nebo vnitřních stěnách, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo V-ZSTV-007-13
Datum vystavení certifikátu shody 09.07.2013
Prohlášení o shodě číslo 2016-0007
Datum vystavení prohlášení o shodě 08.03.2016
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Hliníkové dveře (konstrukce s průhlednou, průsvitnou nebo plnou výplní) určené pro uzavírání ve vnějších nebo vnitřních stěnách, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 2180 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 72 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) koty_rez.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.84 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
dvere_kawneer72.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 3A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce VPO Protivanov
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VPO Protivanov
Právní forma a.s.
29001765
Email info@vpo.cz
Web www.vpo.cz
Telefon +420 582 399 136
Fax +420 582 399 122
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Boskovická
čp. 250
Obec Prostějov
PSČ 798 48
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne