Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor FSC 21
Kód výrobku SVT479
Typ výrobku FSC 21
Obrázek výrobku fsc_21.jpg
Stručný popis výrobku Plochý solární kolektor, plášť z Al, trubky a absorber z Cu, povrch absorberu selektivní TiNox vrstva, vhodný pro celoroční provoz. Plocha 2,06m2, rozměry 1988x1041x90, hmotnost 35kg.
Dovozce 4T, a.s.
Web www.4T.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00804-11
Datum vystavení certifikátu shody 15.12.2013
Prohlášení o shodě číslo S280709
Datum vystavení prohlášení o shodě 27.07.2009
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1988x1041x90 [mm]
hmotnost 37 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.07 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.92 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.751 [-]
účinnost kolektoru 0.601 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1154 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 4.999 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.000 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 203 [°C]
klidová teplota 203 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem 2.36 [l]
doporučený objemový průtok 105 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.03 [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce 4T, a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení 4T, a.s.
Právní forma a.s.
27135641
Email Fiala@4T.cz
Web www.4T.cz
Telefon +420 602 817 742
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 566/5
Obec Praha 10
PSČ 108 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne