Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku rovnotlaká větrací jednotka s rekuperací tepla
Kód výrobku SVT48
Typ výrobku DUPLEX 190 ECV4.A
Obrázek výrobku duplex_190_ecv4.png
Stručný popis výrobku DUPLEX 190 ECV4.A: rovnotlaká větrací jednotka pro centrální větrání všech typů bytových staveb, zvláště pak pro nízkoenergetické a energeticky pasivní rodinné domy a byty v bytových domech. Jedná se o montážně svislou jednotku s vývody nahoru, díky rozměrům je např. možno osadit do běžné šatní skříně. Zařízení je vybaveno protiproudým vířivým rekuperačním výměník s účinností rekuperace 94%. Osazené EC ventilátory typu volného oběžného kola s nízkou spotřebou energie (s proměnnými otáčkami) umožňují nastavit výkon větrání v rozsahu 10-100%. Integrovaný bypass (obtok rekuperačního výměníku) s manuálním ovládáním. MaR jednotky je standardně obsahuje otočný regulátor výkonu a je připraveno na připojení čidla CO2 s výstupem 0-10 V a jednoho vstupu externího signálu 230 V (nucené větrání z koupelen, WC). Další rozšíření funkcí možné osazením rozšiřujícího modulu.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5/2012/0188
Datum vystavení certifikátu shody 19.04.2012
Prohlášení o shodě číslo 12.7.2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.07.2013
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudý kanálový rekuperační výměník-vířivý
způsob montáže jednotky podstropní
rozměry (750×750×1000) 280x585x830 [mm]
hmotnost 28 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 90 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 90
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC - volné oběžné kolo; řízení 0-10V
příkon jednotky při provozu 26 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 8.33 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů duplex_190_ecv4_vykon_prikon.jpg
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů duplex_190_ecv4_vykon_prikon.jpg
hladina akustického výkonu2 LW 39 [dB(A)]
třída filtrace G4/F5
Výrobci
Výrobce ATREA s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATREA
Právní forma s.r.o.
63144476
Email martin.bazant@atrea.cz
Web www.atrea.cz
Telefon (+420)608644684
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice V Aleji
čp. 20
Obec Jablonec nad Nisou
PSČ 466 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne