Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Střešní výlez Roto WDA R3
Kód výrobku SVT4801
Typ výrobku Roto WDA R3, plast
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Dřevěný tepelně izolační střešní výlez zateplený Uw= 1,3 W/m2K
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo NO-1390-CPD-0045-10/Z rev.1
Datum vystavení certifikátu shody 11.11.2011
Prohlášení o shodě číslo WDFR3K-CPR5
Datum vystavení prohlášení o shodě 09.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití Tepelně izolační střešní výlez pro pro použití u bytových a nebytových objektů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 120 x 146 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 105 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) ebzwdfr3_210.dwg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.4 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
266357_zaskleni_r35_a_r38a.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 B,s3-d0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E 1200
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C3/B3
Výrobci
Výrobce Roto střešní okna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROTO střešní okna s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27190803
Email roto.cz@roto-frank.com
Web www.roto-frank.cz
Telefon +420 272 651 428
Fax +420 271 750 187
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 1306
Obec Praha
PSČ 102 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne