Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Střešní výlez Roto WDA R3
Kód výrobku SVT4802
Typ výrobku Roto WDA R3, dřevo
Obrázek výrobku roto_designo_wda_r3_h_obrazek.pdf
Stručný popis výrobku Dřevěný tepelně izolační střešní výlez zateplený Uw= 1,3 W/m2K
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo NO-1390-CPD-0056-10/Z
Datum vystavení certifikátu shody 14.04.2010
Prohlášení o shodě číslo WDFR3H-CPR6
Datum vystavení prohlášení o shodě 09.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití Tepelně izolační střešní výlez pro pro použití u bytových a nebytových objektů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 120 x 146 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 105 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) ebzwdfr3_200.dwg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.34 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
266352_zaskleni_r35_a_r38a.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 C,s2-d0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E 1200
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C3/B3
Výrobci
Výrobce Roto střešní okna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROTO střešní okna s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27190803
Email roto.cz@roto-frank.com
Web www.roto-frank.cz
Telefon +420 272 651 428
Fax +420 271 750 187
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 1306
Obec Praha
PSČ 102 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne