Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo
Kód výrobku SVT4804
Typ výrobku LWRc-8kW
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda pro topení a chlazení
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo O-39-00467-13
Datum vystavení certifikátu shody 22.07.2013
Prohlášení o shodě číslo O-39-00467-13
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 0 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 0 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 370x1030x750 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 107 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 6.089 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.103 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 61 [°C]
typ kompresoru rotační
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu ne
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 1f 230V/50Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 2.1 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ano
typ bivalentního zdroje elektrokotel
maximální topný výkon bivalentního zdroje 3 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1f 230V/50Hz
použité chladivo R410A
hmotnost chladiva 2.8 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 64 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ne
Výrobci
Výrobce REVEL,s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení REVEL,s.r.o.
Právní forma s.r.o.
47543850
Email info@revel-pex.com
Web www.revel-pex.com
Telefon +420 318 635 209
Fax +420 318 629 975
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice -------------
čp. 127
Obec Dubno
PSČ 261 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne