Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Cemix THERM P WOOD - Zateplovací systém (ETICS)
Kód výrobku SVT482
Typ výrobku Zateplovací systém (ETICS)
Obrázek výrobku skladba_therm_p_osb.jpg
Stručný popis výrobku Vnější tepelněizolační kontaktní systém na podklady na bázi dřeva a trapézového plechu s izolantem s EPS a strukturální omítkou
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2012/020-027400
Datum vystavení certifikátu shody 12.04.2012
Prohlášení o shodě číslo 13042012
Datum vystavení prohlášení o shodě 13.04.2012
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu podklad na bázi dřeva
určené použití podle materiálu podkladu - jiný trapézový plech
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_cemix_therm_p_wood_svt_482.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 482.pdf
Výrobci
Výrobce LB Cemix s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení LB Cemix
Právní forma s.r.o.
27994961
Email martin.bures@cemix.cz
Web www.cemix.cz
Telefon +420 387 925 275
Fax +420 387 925 214
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tovární
čp. 36
Obec Borovany
PSČ 373 12
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne