Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku weber therm plus ultra
Kód výrobku SVT484
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku wt_ultra_plus.jpg
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek Kooltherm K5. Povrchová úprava tenkovrstvé omítky. Ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo ETA-07/0258
Datum vystavení certifikátu shody 18.06.2013
Prohlášení o shodě číslo DoP-AT-10571
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu jiný (uveďte)
typ tepelně izolačního materiálu - jiný fenolická deska Kooltrehrm K5
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.020 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.021 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_wt_plus_ultra.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě dop_at_10571_01072013_weber_therm_plus_ultra.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne