Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné dveře vchodové IV-92
Kód výrobku SVT4846
Typ výrobku EURO IV-92
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vstupní dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a nebo kouřotěsnost
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 20036164-1/RT-88-EF-2DE-PF1-N-AS-K-9
Datum vystavení certifikátu shody 15.01.2013
Prohlášení o shodě číslo Dveře IV-92
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.08.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití npd
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1110 x 2180 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) vchodove_dvere_iv_92.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
266076_technicke_parametry_vyplne_vstupni_dvere_iv_92.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 5A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce SAVA spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení SAVA spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
15045111
Email vedeni@savasemily.cz
Web www.savasemily.cz
Telefon +420 481 622 636
Fax +420 481 624 351
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bítouchovská 473
čp. 473
Obec Semily
PSČ 513 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne