Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC18S
Kód výrobku SVT4848
Typ výrobku DC18S
Obrázek výrobku dcxxs_gs.jpg
Stručný popis výrobku Zplynovací kotel na dřevo s vysokou účinností a nízkými emisemi. Možnost prodeje i s úpravou pro hořák.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00697-14
Datum vystavení certifikátu shody 29.08.2014
Prohlášení o shodě číslo 009-09-12/DC
Datum vystavení prohlášení o shodě 04.09.2012
Technologie
Parametry
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy) ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 770x590x1180 [mm]
hmotnost 269 [kg]
předepsané palivo dřevo
jmenovitý tepelný výkon 20 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 24 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu 83.3 [%]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu CO 1122 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu TOC 33 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při jmenovitém výkonu TZL 31 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon 0 [kW]
účinnost při nejnižším částečném výkonu 0 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 4
minimální objem akumulačního zásobníku 1100
průměrná spotřeba paliva 3.8 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 2 [h]
objem vodní náplně 45 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 230V
maximální elektrický příkon 50 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 50 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 6/4"
maximální provozní přetlak 0.25 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 152 [mm]
minimální provozní tah komína 20 [Pa]
hladina akustického výkonu LW 65 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Právní forma OSVČ
11303344
Email support@atmos.eu
Web www.atmos.cz
Telefon +420 326 701 404
Fax +420 326 701 492
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Velenského
čp. 487
Obec Bělá pod Bezdězem
PSČ 294 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne