Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vakuový kolektor VSC 25:2013
Kód výrobku SVT4876
Typ výrobku VSC 25
Obrázek výrobku vsc_25_2013.jpg
Stručný popis výrobku Kolektor složený z deseti vakuových trubice. Průtočný systém ohřevu. Zrcadlová odrazová plocha umocňuje energetický zisk kolektoru. Kolektor vhodný pro celoroční ohřev.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S016R
Datum vystavení certifikátu shody 10.08.2013
Prohlášení o shodě číslo S170913
Datum vystavení prohlášení o shodě 16.09.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 1650x1120x108 [mm]
hmotnost 35.7 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 1.85 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.60 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 10 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.636 [-]
účinnost kolektoru 0.571 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 967 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 0.654 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.013 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 270 [°C]
klidová teplota 203 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem 1.7 [l]
doporučený objemový průtok 30 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.93 [-]
emisivita absorbéru ε 0.06 [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 47 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) přímý průtok kapaliny
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) válcový
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) 1.69 [mm]
Výrobci
Výrobce 4T, a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení 4T, a.s.
Právní forma a.s.
27135641
Email Fiala@4T.cz
Web www.4T.cz
Telefon +420 602 817 742
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 566/5
Obec Praha 10
PSČ 108 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne