Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Cemix THERM P BASIC SILVER - Zateplovací systém (ETICS)
Kód výrobku SVT491
Typ výrobku Zateplovací systém (ETICS)
Obrázek výrobku therm_psilver.jpg
Stručný popis výrobku Výrobek se již nevyrábí.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2012/020-027365
Datum vystavení certifikátu shody 26.03.2012
Prohlášení o shodě číslo 27042012
Datum vystavení prohlášení o shodě 27.04.2012
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.032 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_cemix_therm_p_basic_silver_svt_491.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 491_623_621_249.pdf
Výrobci
Výrobce LB Cemix s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení LB Cemix
Právní forma s.r.o.
27994961
Email martin.bures@cemix.cz
Web www.cemix.cz
Telefon +420 387 925 275
Fax +420 387 925 214
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tovární
čp. 36
Obec Borovany
PSČ 373 12
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne