Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku VENUS 30EC
Kód výrobku SVT4925
Typ výrobku HRV30EC
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Rekuperační jednotka s EC motorem s nominálním průtokem 300m3/h
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 06.769.111
Datum vystavení certifikátu shody 07.11.2013
Prohlášení o shodě číslo HRV071113
Datum vystavení prohlášení o shodě 07.11.2013
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudy
způsob montáže jednotky univerzální
rozměry (750×750×1000) 1114x555x270 [mm]
hmotnost 19 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 88 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 85
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC - tři rychlosti
příkon jednotky při provozu 65 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 4 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů venus_30ecprutok.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů venus_30ecprikon.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 64.8 [dB(A)]
třída filtrace F7 / G4
Výrobci
Výrobce 2VV
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení 2VV
Právní forma s.r.o.
62065467
Email barbora.peskova@2vv.cz
Web www.2vv.cz
Telefon 727 913 494
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Fáblovka
čp. 568
Obec Pardubice – Staré Hradiště
PSČ 533 52
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne