Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární vakuový trubicový kolektor Vitosol 200-T SP2A 3m2
Kód výrobku SVT4928
Typ výrobku SP2A 3,03m2
Obrázek výrobku vitosol_200_t.jpg
Stručný popis výrobku vakuový trubicový kolektor Heat-pipe pro ohřev teplé, topné a bazénové vody pomocí výměníku s možností instalace na fasády, šikmé a ploché střechy
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7s2191 r
Datum vystavení certifikátu shody 28.10.2013
Prohlášení o shodě číslo 5772 293 CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.12.2012
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 2061x2241x150 [mm]
hmotnost 79 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 4.62 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 3.19 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 24 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.761 [-]
účinnost kolektoru 0.691 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 2307 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.047 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.007 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 130 [°C]
klidová teplota 292 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.55 [l]
doporučený objemový průtok 75 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.1 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.04 [-]
selektivita absorbéru α / ε 23.75 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 71 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Viessmann spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Viessmann spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48948365
Email bzu@viessmann.com
Web www.viessmann.cz
Telefon +420 257 090 900
Fax +420 257 950 306
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 189
Obec Rudná
PSČ 252 19
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne