Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku PCI MultiTherm NEO
Kód výrobku SVT495
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační systém s izolantem EPS
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPR-060041258
Datum vystavení certifikátu shody 29.05.2015
Prohlášení o shodě číslo 0
Datum vystavení prohlášení o shodě 05.06.2015
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
tpe_pci_multitherm_neo.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ano
prohlášení o vlastnostech/shodě pov_pci_multitherm_neo_2017_z.pdf
Výrobci
Výrobce BASF Stavební hmoty ČR
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BASF Stavební hmoty Česká republika
Právní forma s.r.o.
49286242
Email jiri.pulpytel@pci-group.eu
Web www.pci-cz.cz
Telefon +420 469 607 111
Fax +420 469 607 112
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice K Májovu
čp. 1244
Obec Chrudim
PSČ 537 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: CZB