Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku PCI MultiTherm WP
Kód výrobku SVT4951
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku obrazek_2.jpg
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační systém s izolantem EPS pro dřevěné deskové podklady, beton a zdivo.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č. 204/C5a/2014/060-039881
Datum vystavení certifikátu shody 13.02.2015
Prohlášení o shodě číslo 0
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.03.2015
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu jiný (uveďte)
určené použití podle materiálu podkladu - jiný podklad na bázi dřeva, beton a zdivo
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
tpe_pci__multitherm_wp.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě pos_pci_multitherm_wp.pdf
Výrobci
Výrobce Master Builders Solutions CZ s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Master Builders Solutions CZ s.r.o.
Právní forma s.r.o.
49286242
Email jiri.pulpytel@pci-group.eu
Web www.pci-cz.cz
Telefon +420 469 607 111
Fax +420 469 607 112
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice K Májovu
čp. 1244
Obec Chrudim
PSČ 537 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne