Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku AquaMaster
Kód výrobku SVT4986
Typ výrobku AQ60Z1
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Tepelné čerpadlo voda-voda, výkon 31,2kW. (měření akustického výkonu bylo provedeno dle ČSN ISO 3746)
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 06.104.752
Datum vystavení certifikátu shody 12.09.2012
Prohlášení o shodě číslo 020113KG
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.01.2013
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla voda-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 1200x526x716 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 245 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) není [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 0 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 31.2 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 5.4 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 60 [°C]
typ kompresoru rotační
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu ne
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3F,400V
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 5.8 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ano
typ bivalentního zdroje elektrokotel
maximální topný výkon bivalentního zdroje 6 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 3F, 400V
použité chladivo R407c
hmotnost chladiva 2.7 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 47 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ne
Výrobci
Výrobce Master Therm CZ s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Master Therm CZ s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25419714
Email info@mastertherm.cz
Web www.mastertherm.cz
Telefon +420481540834
Fax +420481540834
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Václavské náměstí
čp. 819/43
Obec Praha 1
PSČ 110 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: